Duszpasterze

Parafia w Skalniku powstała po 1375r. (należały do niej miejscowości: Skalnik, Desznica i Brzezowa), jednak z powodu słabego uposażenia bp krakowski i prymas Królestwa Polskiego Piotr Gamrat (1538-1545) chciał znieść samodzielną placówkę skalnicką. Stało się to  faktem w połowie XVIII w. Parafię Skalnik połączono  z placówką w Samoklęskach,  a następnie w Nowym Żmigrodzie. Samodzielną parafią Skalnik stał się znów 12 VIII 1939r. 
Duszpaszterzowali w nim od tego czasu następujący  kapłani:

Ks. JÓZEF  NIEMIEC 
ur. 15 XI 1904r. w Bliznem, wyświęcony na kapłana 19 VI 1932r. w Przemyślu. Do Skalnika skierowany został 1 VII 1939r. Pracował w parafii do 1 III 1940. Za swoją pracę duszpasterską i patriotyczną został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie został zamordowany 13 XI 1942r. W kościele  w Skalniku umieszczona została  tablica upamiętniająca jego posługę.

Ks. JÓZEF HĘDRZAK
ur. w 1905r., święcenia kapłańskie przyjął 25 III 1933r. w Przemyślu. Parafię skalnik objął 10 III 1941r., pracował tutaj do 14 X 1941 r. po czym uciekając przed aresztowaniem parafię opuścił.

Ks. WOJCIECH MAJKOWSKI

Ks. JAN MIKOSZ

Ks. JAN SANOWSKI

Ks. FRANCISZEK PUDŁO

Ks. JÓZEF KOTULAK

Ks. IGNACY CIEBIERA

Ks. MICHAŁ WITOWICZ   (Ks. JÓZEF KLUZ i Ks. JÓZEF ŻÓŁTEK)


Ks. ADOLF BOCZAR
Urodził się 11 marca 1928 r. w Jabłonicy Polskiej jako syn Franciszka i Anieli zd. Kuźnar. Uczył się w Gimnazjum i Liceum w Brzozowie w latach: 1945-1950. W 1950 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 maja 1956 r. w Przemyślu. Pracował w następujących parafiach: Bratkowice (1956-1958), Stary Żmigród (1958-1960), Desznica (1960), Niebieszczany (1960-1964), Zalesie (1964-1966), Besko (1966-1969), Skalnik (1969-1985), Jasło-Fara (1985-1986). 17 września 1986 r. został mianowany proboszczem w parafii Barycz. Rok później z powodów zdrowotnych zrezugnował z tej funkcji i od 1 lipca 1987 r. zamieszkał jako rezydent w parafii Jasło-Fara. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali(1974) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1982). Zmarł w Jaśle w dniu 1 czerwca 1989 r. Mszy św.pogrzebowej w Jabłonicy Polskiej przewodniczył bp Stefan Moskwa. Homilię wygłosił ks. J. Chmiel -  proboszcz parafii Rzeszów-Słocina. 

Ks. STANISŁAW SOKALSKI

Ks. mgr JERZY SEPIOŁ

Ks. dr ZBIGNIEW PAŁKA

Ks. mgr JACEK NASIADKA