Ogłoszenia duszpasterskie

                                                                       

29.03.2020

V niedziela okresu Wielkiego Postu

 

1.     Msze św. w tygodniu rano o 8.00. W związku z ograniczoną liczbą osób uczestniczących we mszy św. (5 osób) proszę, aby przychodziły te osoby, które związane są z intencją mszy.

 2.     Proszę o korzystanie z mediów, które umożliwiają nam szeroki dostęp do mszy św., nabożeństw czy rekolekcji.

 3.     W przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa – rozpoczynamy Wielki Tydzień. Poświęcenie palm.

 4.     W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Proszę o modlitwę rodzinną, w sobotę w miarę możliwości odmówmy różaniec wynagradzający NSM z całą rodziną.

 5.     Dziękuję za sprzątanie kościoła. Troskę o czystość w świątyni przejmują: w Skalniku – Dorota Marchewka i Barbara Buczakowska;  w Brzezowej – Teresa Stachurska i Beata Homlak. Grupy świąteczne zostają przełożone…

6.     Spowiedź na wyraźną prośbę zainteresowanego. W przyszłym tygodniu będzie możliwość wyspowiadania się w różnych porach dnia.

 7.     Czytajmy prasę katolicką. Niedziela, jest też nowy numer Rycerza Niepokalanej i Rycerzyk.

 8.     Proszę nie ukrywać kontaktu z osobami w kwarantannie lub przyjazdu z zagranicy. W takim przypadku proszę nie chodzić w miejsca publiczne, czy też do kościoła. Zostańmy w domu. Dbajmy o zdrowie swoje i innych!

 9.     Powtórzmy także dziś naszą parafialna modlitwę (Chwyć Jezusa za rękę) o ustanie epidemii o godz. 15.00. Wszystkie rodziny niech modlą się koronką do Bożego Miłosierdzia z zapaloną świecą gromniczną.

O 15.00 niech nasze domy staną się Wieczernikami Modlitwy. Wszyscy wołajmy do Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech każdy dziesiątek koronki prowadzi inny członek rodziny a wszyscy podczas tej modlitwy na przemian niech podają sobie do rąk święcę – Chrystusa, który ma moc uchronić nas od zarażenia wirusem. (Jeśli ktoś nie ma świecy niech także się modli przed obrazem Pana Jezusa)

Na koniec odmówmy „Suplikacje” i modlitwę do Matki Bożej, np. Pod Twoją obronę…

                                                                                 


22.03.2020

                                                             IV niedziela okresu Wielkiego Postu  

1.     Gorzkie żale po sumie.  

2.     Msze św. w tygodniu o 18.00. W Brzezowej codziennie o 16.30, tylko w piątek o 16.00 z drogą krzyżową. Sobotnia msza w Brzezowej będzie mszą z niedzieli.  

3.     W piątek nabożeństwo drogi krzyżowej o 17.30 w Skalniku.  

4.     W środę przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Na mszy św. złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wszyscy ci, którzy pozostają w domach a podejmują w tym roku adopcję, niech o 18.00 (lub o 16.30 w Brzezowej) odmówią przyrzeczenie i modlitwę w łączności z obecnymi w kościele. Zachęcam i proszę o zgłoszenie się w zakrystii. Darmowa gazetka duchowej adopcji dla chętnych na półeczkach.  

5.     Dziękuję za sprzątanie kościoła. Troskę o czystość w świątyni przejmują: w Skalniku – Wiesława Nadymus i Danuta Miśkowicz; w Brzezowej – Katarzyna Mroczka i Wioletta Mroczka.  

6.     /Brzezowa/ Jak możemy zauważyć zostały wykonane nowe drzwi do kaplicy Miłosierdzia. Dziękuje p. Jackowi Władyce za wykonanie tych drzwi oraz panom Stanisławowi Rak i Edwardowi Opałce za poszerzenie otworu w murze i wstawienie tych drzwi.  

7.     Czytajmy prasę katolicką. Niedziela tylko. Gość Niedzielny i Źródło zawiesiło wydawanie gazety.  

8.     Inne informacje duszpasterskie związane z okresem epidemii koronawirusa.

a/ W Polsce został wprowadzony stan epidemii. Proszę odpowiedzialnie stosować się do zaleceń sanitarnych i państwowych. Przypominam, że jest dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej mszy św.

b/ Odwołane są spowiedzi dekanalne. Korzystajmy ze spowiedzi przed mszą św.  Osoby słabosłyszące i każdy kto nie chce przy kratce konfesjonału może wyspowiadać się w zakrystii – (proszę wcześniej powiedzieć).

c/ Zgodnie z przykazaniami kościelnymi o spowiedzi i Komunii wielkanocnej przypominam, że możemy to zrobić w okresie od środy popielcowej do niedzieli Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 7 czerwca.

d/ Dopuszczalna w tym okresie jest Komunia św. na rękę.

e/ Nie będzie odwiedzin chorych w I piątek. Kto będzie potrzebował spowiedzi, to proszę ten fakt zgłaszać w zakrystii.

f/ Co do Wielkiego Tygodnia i Świąt dokładniejsze informacje zostaną podane później, ale już zgodnie z dekretem wydanym przez Watykan liturgia Wielkiego Tygodnia będzie odprawiana w kościołach parafialnych.

g/ Bierzmowanie i I Komunie będą sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół. Proszę o kontakt rodziców dzieci komunijnych.        

9.     Apel ze szpitali: Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitala lub w inny sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub pobytu w kwarantannie. Zatajanie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji!


15.03.2020

III niedziela okresu Wielkiego Postu

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami przez władze państwowe informuję, że wizytacja parafialna, która miała mieć miejsce 31 marca została przełożona. Rekolekcje parafialne zostają odwołane.

Msze św. w niedzielę odbędą się o stałych godzinach. Będą to msze bez kazania. Do końca marca obowiązuje dyspensa od uczestniczenia we mszy św. niedzielnej, wszyscy korzystający z tej dyspensy powinni wysłuchać mszy św. w TV lub Radio. Ci, którym nie odpowiada taka forma mogą uczestniczyć we mszy św. sobotniej, która będzie odprawiana z formularza niedzielnego, będą ogłoszenia a także składka. Wówczas te osoby nie muszą już przychodzić w niedzielę na mszę św. Zachęcam także do modlitwy rodzinnej w domu. W ciągu tygodnia nie rezygnujmy z mszy św. i modlitwy o ustąpienie epidemii. Codziennie śpiewamy po Komunii św. „Suplikacje…”

Codziennie kościół w ciągu dnia będzie otwarty, do którego możemy przyjść na indywidualną modlitwę.

 

1.     Gorzkie żale po sumie.

 2.     Msze św. w tygodniu o 18.00. W Brzezowej codziennie o 16.30, tylko w piątek o 16.00 z drogą krzyżową.

 3.     W piątek nabożeństwo drogi krzyżowej o 17.30 w Skalniku.

 4.     W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Modlimy się za ojców, mężów.

 5.     Dzisiaj PZ Caritas rozprowadza baranki – 5 zł oraz świece tzw. paschałki – 10 zł.

 6.     Zbliża się też święto Zwiastowania, jest to dzień podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam do podjęcia tej modlitwy w obronie życia. Swój udział zgłaszamy w zakrystii. (w tamtym roku 31 osób podjęło duchową adopcję)

 7.     Dziękuję za sprzątanie kościoła. Troskę o czystość w świątyni przejmują: w Skalniku – Monika Miśkowicz i Krystyna Nadymus;  w Brzezowej – Bernardyna Ziomek i Krystyna Opałka.

 8.     Czytajmy prasę katolicką. Dziś w Niedzieli dodatek - książeczka o spowiedzi. Nowy numer Mały Gość Niedzielny.ZAPRASZAMY DO SANKTUARIUM