Informacja dla Pielgrzymów

Zgłoszenie przyjazdu: kancelaria parafialna (13) 44 15 232 lub p.kościelny 880753012